Tietosuojaseloste

Ompelukaupan tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Kirjanpitopalvelu Tarja Anttila, aputoiminimenä Tarjan ompelukauppa
Keskustie 26 A2
61100 Peräseinäjoki
Y-tunnus 1707903-4

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Tarjan ompelukauppa / Tarja Anttila
Keskustie 26 A2
61100 Peräseinäjoki
puh 064174886
sähköposti tarja(a)ompelukauppa.com

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat asiakkaat ja yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Ompelukauppa pitää asiakkaidensa henkilötietoja sisältäviä rekistereitä asiakassuhteen hoitamiseen ja asiakkaiden tilaamien tuotteiden toimittamiseen. Yhteydenoton tai tarjouspyynnön jättäneiden tietoja käytetään ompelukaupan tuotteista ja palveluista kertomiseen.

Verkkokaupasta tilaaminen ei edellytä asiakkaaksi rekisteröitymistä.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot
·         Nimi
·         Osoite
·         Sähköposti
·         Puhelinnumero

Asiakastiedot
·         Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
·         Lähetettyjen tilausten seurantatiedot
·         Asiakasnumero

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan antama lupa lähettää markkinointiviestintää.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen
Tarjan ompelukauppa
Keskustie 26 A2
61100 Peräseinäjoki
Tai sähköisesti tarja(a)ompelukauppa.com

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  
www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet
 
Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
·         Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
·         Asiakkaalta itseltään verkkokaupasta tilatessa
·         Asiakkaalta itseltään verkkokauppaan rekisteröityessä
·         Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen tai sähköpostin kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Tarjan ompelukaupan ulkopuolelle. 

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• Laaturinki Oy / Webmestari Finland   * Nettisivut ja sähköposti
• Pulse247 Oy / MyCashflow   * Verkkokauppa
• Paytrail Oyj   * Maksunvälitys
• Posti Group Oyj   * Tilausten toimitus
• Shipit Oy Ab   * Tilausten toimitus
• Oy Matkahuolto Ab   * Tilausten toimitus
• Accountor Finago Oy / Procountor * Taloushallinto-ohjelmisto
• Google   * Analytics
• Microsoft   * Pilvipalvelu
 
8. Käsittelyn kesto

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Asiakastietoja säilytetään kirjanpitolain vaatiman ajan, kuitenkin enintään kymmenen vuotta asiakassuhteen päättymisestä.

Yhteydenottojen ja tarjouspyyntöjen tietoja säilytetään enintään yhden vuoden ajan, mikäli asiakassuhdetta ei ole muodostunut.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Ompelukaupan tietojärjestelmiin on pääsy vain henkilökohtaisilla tunnuksilla ja salasanoilla, jotka säilytetään turvallisesti ja pidetään salassa. Ompelupalvelun tietokoneissa on jatkuvasti automaattisesti päivittyvä tietoturvaohjelmisto.

 

Seinäjoki 28.04.2018   Viimeisin päivitys 23.03.2023

Tarja Anttila

Etsi